Previous | Return to Thumbnails | NextDavid Aschkenas
My Father, 1978
Courtesy of the artist


The Philadelphia Photo Review
Volume 4, Number 1, April 1979
Title: Portfolio: David Aschkenas